Plannen voor seizoen 2021-2022

19 april 2021

Sinds onze laatste mededeling hopten we van overlegcomité naar overlegcomité en van verstrengde naar versoepelde maatregelen en terug. Voor de cultuursector kwam het steevast op hetzelfde neer: "soleer in uw kot".

Velen kijken uit naar het herstel van het sociale leven met vrienden, familie, knuffel- en andere contacten en naar een stabielere werk- en schoolomgeving die ons ook de ademruimte zal moeten geven om terug samen muziek te maken. Omdat dit tijd en bijgestelde ingesteldheid vraagt, en omdat de pandemie, in weerwil van de vaccinaties, nog altijd haar schaduw vooruit werpt op de komende maanden, lijkt het ons niet aangewezen om nog voor dit seizoen onzekere plannen te maken. Wel lopen er enkele kleinere projecten voor MKO -blazers en (beperkt) strijkersensemble, in voorbereiding van o.a. de Entartete Musik cyclus (zie concerten).

Het bestuur heeft zich echter niet onledig gehouden met het staren naar het licht in de tunnel, maar heeft resoluut de toon gezet voor een spetterend seizoen 2021-2022. Daarbij zochten we naar een aangepast "heropstart" repertoire: gedeeltelijk hernemingen uit de geannuleerde concerten, een aantal romantische topwerken, ism met een schare jonge, bekende en gereputeerde solisten en een excursie naar onze eigen beiaardstad met composities met Vlaamse/Mechelse roots.

Vooraf echter nog een serieuze b-mol in de planning 2021: het Vredesoratorium van Pau Casals, dat ons ook op concertreis naar Catalonië zou brengen is definitief geschrapt. De aanhoudende onzekerheid was van die aard dat we geen correcte (lange termijn) planning en organisatie kunnen verzekeren. Een deel van de financiering is ook niet verder overdraagbaar. Het bestuur heeft bijgevolg besloten de stekker van dit grote samenwerkingsproject uit te trekken, maar we zouden het MKO niet zijn mocht er al niet aan nieuwe plannen getimmerd worden.

Wat het nieuwe seizoen betreft zijn we optimistisch maar uiteraard is de evolutie van de pandemie cruciaal en kan alles maar doorgaan als de herstart en de verdere activiteiten corona-proof kunnen verlopen.

Een greep uit de plannen:

  • Herfstconcerten 6/7 en 13/14 november 2021

Symfonie n°8 “onvoltooide” – Franz Schubert & Vioolconcerto – Johannes Brahms (soliste Svenja Van Driessche)

  • Nieuwjaarsconcerten 2022 15/16 januari 2022

Dahomese Rapsodie – August De Boeck & Pianoconcerto n°1 – Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (solist Alexandros Sarakenidis) & Vioolconcerto – (soliste Maya Levi)

  • Lenteconcerten 2022 19/26 maart 2022

Symfonie n° 7 – Ludwig van Beethoven & Vioolconcerto – Max Bruch (soliste Sylvia Huang)

  • Jubileumconcerten 100 jaar Beiaardschool 6/7/8 mei 2022

Dahomese Rapsodie & Beiaardcantate voor koor en orkest – August De Boeck
Elegie voor beiaard, klarinet & strijkers – Geert D’Hollander
Creatie nieuwe compositie voor beiaard & orkest – Piet Swerts
Enkele a capella koorwerken o.l.v. Jeroen Keymeulen

MKO-blazers en -strijkers ensemble programma

Entartete Musik project ism de stad Mechelen en Kazerne Dossin

  • Concert Entartete Musik "Theresienstadt" 27 juni 2021

o.a. Concerto Funèbre – Karl Amadeus Hartmann (solist Guido De Neve)
Octet voor blazers – Gideon Klein

  • Begijnhofconcert 22 augustus

Dixtuor van George Enescu & Suite Persane André Caplet

  • Slotconcert Entartete Musik 12 december 2021

Passacaglia concertante voor hobo & strijkers – Sandor Veress (solist Piet Van Bocstal)
Suite voor hobo & strijkers – Pavel Haas (solist Piet Van Bockstal)
Notturno voor blazers – Felix Mendelssohn

  • FIDELIO – L.Van Beethoven Zaterdag 30 oktober 2021

Kids voorstelling van Fidelio story met verteller, op basis muziek van Beethoven in een bewerking voor blazers octet door Wenzel Sedlack.

Tot zover de mooie en ambitieuze plannen voor het volgende seizoen. De opmaat voor het nieuwe seizoen wordt gegeven op donderdagavond 26 augustus, waarschijnlijk in het CCM, met de eerste herstart-repetitie. Alle repetitiedata (donderdagavonden) en concertdata met gekende details zoals uur en plaats kan je ze ook terugvinden bij "concerten" en in onze kalender op de ledenpagina van de website. Wij hopen dat iedereen terug van de partij zal kunnen zijn, want ieders aanwezigheid is belangrijk voor het MKO. Het zal ongetwijfeld aanvoelen als een nieuwe start. We hopen dan ook niet alleen jullie, de getrouwe en bekende MKO muzikanten terug te zien, maar mogelijk ook nieuw bloed te verwelkom om dit uitdagende programma tot een goed einde te brengen.

Hou repetitie- en concert data alvast vrij. Je krijgt vóór de grote vakantie nog verder tekst en uitleg, mogelijk aanvullingen en zullen je ten gepaste tijd vragen je beschikbaarheid te bevestigen.

Met hartelijke groeten, namens het bestuur (Tom, Els, Steven, Greet, Piet, Arne, Peter en Tom),

uc?export=download&id=1QSAjgn_kCdWoQf-S7immagPp94e_5qLU&revid=0B3fda9QJriyRVnRKYWdCcjFSbGsvZXU3QUc4OVZvZU5EQlRrPQ

Jan Dereymaeker, Voorzitter MKO vzw