CD blazersensemble MKO

MUZIEK UIT DE 20E EEUW VOOR BLAZERSENSEMBLE

Door het blazersensemble van het MKO olv Piet Van Bockstal

Elke crisis is een geschenk van het lot aan de creatieve mensen. Stefan Zweig 1925

Op 13 maart 2020 ging de samenleving op slot voor wat een van de langst durende maatschappelijke crisissen zou worden na de Tweede Wereldoorlog. Niemand had ook maar het flauwste vermoeden dat ook de culturele wereld zo zwaar zou worden getroffen.

Bij de blazersgroep van het Mechels Kamerorkest leefde van bij aanvang van de pandemie de wil om de sluiting van de sector te counteren. Met het festival Entartete Musik, georganiseerd door CC Mechelen i.s.m. Kazerne Dossin en gecureerd door Piet Van Bockstal, diende zich een opportuniteit aan. Onder zijn bezielende ontstond een nieuwe dynamiek en heeft de blazersgroep onophoudelijk activiteiten op stapel gezet, diverse concertproducties georganiseerd en als kers op de taart een serie opnames gemaakt. Daarbij werd gekozen voor muziek van Gideon Klein, Georges Enescu en André Caplet, vrij onbekende maar aanstekelijke muziek voor een dixtuor van blazers uit de periode 1900-1950. Sommigen onder u hebben zeker een van deze concerten meegemaakt en kunnen dus getuigen van de unieke dynamiek en de hoge kwaliteit van dit ensemble.

We willen heel graag deze opnames delen met een ruim publiek. We hebben een mooie cd-uitgave gemaakt ism Sara Smits die tekent voor de grafische vormgeving en Arne Herman, klarinettist bij het MKO en programmator/dramaturg bij Antwerp Symphony Orchestra die zorg droeg voor de diepgravende teksten.

U kan dit muzikaal kleinood bekomen door 15€ over te schrijven op rekening BE92 7785 9473 2923 van Mechels Kamerorkest vzw, met vermelding van “cd blazers MKO” en uw naam en (email)adres.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.