Privacy

Het Mechels kamerorkest VZW, hierna Het Mechels kamerorkest genoemd, met maatschappelijke zetel te Elektriciteitsstraat 29 bus 1202 te 2800 Mechelen, die in dit kader optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via deze website aan Het Mechels kamerorkest verstrekt, hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy.

Op bepaalde secties van de website wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, enz. Ook andere gegevens over uw surfgedrag (bijv. cookies, type internet browser, type operating system) kunnen zonder uw tussenkomst geregistreerd worden. Wanneer u de website bezoekt, geeft u Het Mechels kamerorkest de toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden, in overeenstemming met deze verklaring en met de wettelijke vereisten die hierop van toepassing zijn (in navolging van de Wet van 8 december 1992 voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

U garandeert dat de gegevens die u aan Het Mechels kamerorkest meedeelt van u persoonlijk zijn of dat u de expliciete toestemming hebt om ze te gebruiken en aan Het Mechels kamerorkest mee te delen. Het Mechels kamerorkest is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens.

Waarom verwerkt Het Mechels kamerorkest uw gegevens?

De door u verstrekte persoons-of bedrijfsgegevens kunnen door Het Mechels kamerorkest gebruikt worden voor verschillende doeleinden.

  • Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor klantenbeheer of om op uw vragen te kunnen antwoorden.
  • Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing, o.a. door u per e-mail, telefonisch of per post te benaderen met nieuwsbrieven met info over Het Mechels kamerorkest en Het Mechels kamerorkest-partners en specifieke communicatie gerelateerd aan Het Mechels kamerorkest-evenementen waarvoor u zich inschreef.
  • Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, statistisch onderzoek en om onze producten en diensten beter af te stemmen op uw behoeften.

Met wie mag Het Mechels kamerorkest uw gegevens delen?

Het Mechels kamerorkest kan uw gegevens ook doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Wat zijn uw rechten?

U kunt steeds om inzage en verbetering van uw persoonsgegevens vragen. U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, te richten aan Het Mechels kamerorkest: per post op het bovenstaande adres of per e-mail via info@mechelskamerorkest.be

Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, wordt een openbaar register bijgehouden van de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop Het Mechels kamerorkest gegevens verwerkt, kunt u dit register te allen tijde raadplegen.